FANDOM


Ying là một nhân vật chính trong BoBoiBoy, BoBoiBoy: The MovieBoBoiBoy Galaxy. Cô là một phần trong nhóm của BoBoiBoy và là bạn gần gũi nhất của BoBoiBoy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.