BoBoiBoy Wiki
Advertisement
BoBoiBoy Wiki

Ying là một nhân vật chính trong BoBoiBoy, BoBoiBoy: The MovieBoBoiBoy Galaxy. Cô là một phần trong nhóm của BoBoiBoy và là một trong những người bạn gần gũi nhất của BoBoiBoy.