BoBoiBoy Wiki
Advertisement
Những Quả cầu năng lượng là những con robot công nghệ cao, chứa nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được. Thèm muốn bởi nhiều người, chúng đã bay đi và ẩn trốn khắp nơi trên thiên hà. Từng Quả cầu Năng lượng bị bắt cóc bởi các thế lực xấu xa. Và bây giờ, năng lượng của chúng dùng để reo rắc sự tàn phá và hủy diệt trên khắp vũ trụ. Đây là bộ phim nói về Siêu anh hùng của Trái Đất - BoBoiBoy, với nhiệm vụ đi tìm các Quả cầu Năng lương và bảo vệ thiên hà.

Cici Ko, BoBoiBoy Galaxy

Quả cầu Năng lượng (Power Sphera/Sfera Kuasa) là những con robot có sứ mệnh bảo vệ thiên hà. Đây là nhóm nhân vật có trong BoBoiBoy Galaxy.

[]

Power Sphere là những robot công nghệ cao sở hữu sức mạnh không tưởng. Chúng khiến cho nhiều người khao khát sở hữu. Nên chúng đã bỏ trốn và phân tán khắp thiên hà. Nhưng chúng đang từ từ bị bắt bởi những kẻ độc ác

Lịch sử[]

Khi hành tinh Ata Ta Tiga bị xâm lược. Người Kubulus - một chủng tộc sống trên hành tinh và có nền công nghệ phát triển đã tạo ra hòn đảo nổi và trên đó đã tạo ra Power Sphere đầu tiên - KlamkaBot. KlamkaBot đã bảo vệ hành tinh khỏi xâm lược thành công

Sau đó, Power Sphere sống ở Ata Ta Tiga và người Kubulus chế tạo thêm nhiều thế hệ Power Sphere mới khiến hành tinh ngày càng ô nhiễm. Họ quyết định biến đổi các Power Sphere thành vũ khí chiến đấu thực sự và đi xâm lược các hành tinh khác

KlamkaBot đã cùng với một số Power Sphere khác đứng dậy chống lại và đã bị tiêu diệt. KlamkaBot đã dùng sức mạnh của mình đưa các Power Sphere còn lại ra ngoài ngân hà và từ đó chúng phan tán khắp mọi nơi. Đồng thời KlamkaBot cũng đã thề sẽ bảo vệ các Power Sphere khỏi sự truy lùng của kẻ xấu

Sức mạnh[]

Mỗi quả cầu sở hữu một loại sức mạnh khác nhau nhưng đều có thể sử dụng sức mạnh của bản thân hoặc truyền một phần hoặc hoàn toàn sức mạnh đó cho người khác

Danh sách các quả cầu[]

Đến BoboiBoy the movie 2, đã chính thức nhắc tên nhiều loại Power Sphere và hình ảnh của nhiều loại khác.

Các quả cầu được chia thành 9 thế hệ.

STT[]

Tên[]

Đề cập lần đầu[]

Sức mạnh[]

Người sở hữu[]

1 KlamkaBot BoboiBoy the movie Dịch chuyển tức thời

(Teleportation)

Đã chết
2 OchoBot BoboiBoy tập 1 Hấp thụ sức mạnh của các Power Sphere khác Hang Kasa

BoboiBoy Tok Aba

3 MotoBot BoboiBoy Galaxy tập 1 Phương tiện hóa vật chất KoKo Ci
4 BellBot BoboiBoy Galaxy tập 4 Thu phóng vật thể/sinh vật Cattus
5 HookaBot BoboiBoy Galaxy tập 5 Biến thành nhiều loại vũ khí Thuyền trưởng Separo

TAPOPS

6 CardBot BoboiBoy Galaxy tập 7 Điều khiển các lá bài, thu nhốt vật thể/sinh vật trong lá bài Jokertu

TAPOPS

7 ApiBot

(FireBot)

BoboiBoy Galaxy tập 11 Điều khiển nguyên tố lửa

(Fire manipulation)

Jugglenaut

TAPOPS

8 InviBot BoboiBoy Galaxy tập 12 Tác động lên các vật vô hình Panto

TAPOPS

9 TargetBot BoboiBoy Galaxy tập 13 Tốc độ nhanh Jugglenaut

TAPOPS

10 GigiBot BoboiBoy Galaxy tập 13 Không rõ Jugglenaut

TAPOPS

11 MelonBot BoboiBoy Galaxy tập 13 Không rõ Jugglenaut

TAPOPS

12 BebelonBot BoboiBoy Galaxy tập 13 Điều khiển bóng bay, những quả bóng sẽ nổ khi tác động Jugglenaut

TAPOPS

13 SimenBot

(CementBot)

BoboiBoy Galaxy tập 13 Điều khiển Xi măng Jugglenaut

TAPOPS

14 HidungBot

(NoseBot)

BoboiBoy Galaxy tập 13 Phóng to sinh vật Jugglenaut

TAPOPS

15 TrophyBot BoboiBoy Galaxy tập 15 Không rõ TAPOPS
16 DashBot BoboiBoy Galaxy tập 15 Sửa chữa cơ khí Hội Bikembars
17 LoopBot BoboiBoy Galaxy tập 16 Thao túng vòng lặp ( lặp lại mọi tình huống) TAPOPS
18 CetakBot

(CopyBot)

BoboiBoy Galaxy tập 19 Quét vật thể / sinh vật và gửi cho RompakBot Gijimo

TAPOPS

19 RampakBot

(PasteBot)

BoboiBoy Galaxy tập 19 Sản xuất những bản sao chất lượng kém từ dữ liệu của CetakBot Gijimo

TAPOPS

20 EmotiBot BoboiBoy Galaxy tập 20 Điều khiển cảm xúc

(Emotion Manipulation)

Gijimo

TAPOPS

21 DataBot BoboiBoy Galaxy tập 21 Sở hữu dữ liệu của tất cả các quả cầu năng lượng khác TAPOPS
22 SinarBot

(Gamma Bot)

BoboiBoy Galaxy tập 21 Điều khiển nguyên tố ánh sáng

(Light Manipulation)

Retak'ka
23 StealthBot BoboiBoy Galaxy tập 22 Làm vô hình mọi thứ trong một phạm vi Thuyền trưởng Vargoba

TAPOPS

24 MagnetBot BoboiBoy Galaxy tập 23 Điều khiển từ trường Thuyền trưởng Vargoba

TAPOPS

25 CrystalBot

(GempaBot)

BoboiBoy the movie 2 Điều khiển nguyên tố đất

(Earth Manipulation)

Hang Kasa
26 EnerBot Chỉ xuất hiện trong Comic Điều khiển năng lượng Kaizo
27 EggaBot BoboiBoy the movie 2 Biến thành loại robot mô phỏng theo các loài động vật TAPOPS
28 ArmorBot BoboiBoy the movie 2 Biến bản thân thành trang bị cho người sở hữu TAPOPS
29 EquBot BoBoiBoy Raya 2019 Không rõ TAPOPS
30 MechaBot Mechamato Biến mọi vật thành trang bị hiện đại (Mechanize) Amato
31 PasuBot BoBoiBoy Galaxy issue 2 vol 7 Tăng tốc độ phát triển của thực vật TAPOPS

OchoBot là Power Sphere có khả năng hấp thụ sức mạnh các Power Sphere khác. Cụ thể các sức mạnh của OchoBot

Sức mạnh điều khiển nguyên tố (Element Manipulation), mỗi nguyên tố có 3 mức độ. Các nguyên tố mà OchoBot đã sở hữu là

Sức mạnh điều khiển trọng lực (Gravity Manipulation)

Sức mạnh điều khiển thời gian (Time Manipulation)

Sức mạnh điều khiển phân tử (Molecule Manipulation)

Sức mạnh điều khiển bóng (Shadow Manipulation)

Sức mạnh dịch chuyển tức thời (Teleportation)

Các nhân vật sở hữu sức mạnh của Power Sphere[]

Ngoại trừ các thiết bị các khả năng hút và sử dụng sức mạnh của các Power Sphere thì vẫn có những Power Sphere có khả năng đưa sức mạnh cho chủ nhân gồm

 • BoboiBoy với khả năng điều khiển sức mạnh nguyên tố của OcchoBot dưới dạng đồng hồ
 • Ying với khả năng điều khiển thời gian của OchoBot dưới dạng đồng hồ
 • Yaya với khả năng điều khiển trọng lực của OchoBot dưới dạng đồng hồ
 • Gopal với khả năng điều khiển phân tử của OchoBot dưới dạng đồng hồ
 • Fang với khả năng điều khiển bóng của OchoBot dưới dạng đồng hồ
 • Captain Kaizo với khả năng điều khiển năng lượng của EnerBot dưới dạng mặt nạ và kiếm

Một số thông tin khác[]

 • KlamkaBot là Power Sphere được chế tạo đầu tiên còn OchoBot là Power Sphere được chế tạo cuối cùng

HidungBot có hình dạng mũi chú hề còn BellBot có hình dạng một cái vòng cổ có chuông

Các đời[]

 • Klamkabot - Quả cầu năng lượng thế hệ đầu tiên
 • Ochobot - Quả cầu năng lượng thế hệ thứ chín
 • MotoBot - Quả cầu năng lượng thế hệ thứ tám
 • MekaBot - Quả cầu năng lượng thế hệ sáu
Advertisement