FANDOM


Đội BoBoiBoy Galaxy

Nhóm BoBoiBoy trong BoBoiBoy Galaxy.

Nhóm BoBoiBoy (BoBoiBoy's Gang) là một nhóm nhân vật trong phim cùng tênBoBoiBoy Du hành Vũ trụ. Họ xuất hiện lần đầu trong Mùa 1, Tập 1. Đến Mùa 2, Tập 3, nhóm có thêm Fang.

Các thành viên

  • BoBoiBoy - biểu tượng chính của nhóm
  • Ying - lanh lợi, thông minh
  • Yaya - người học giỏi nhất nhóm
  • Gopal - ngoại hình to lớn nhưng nhút nhát nhất nhóm
  • Fang - là người khác biệt so với các người còn lại trong nhóm. Cậu cũng là một phần của đội Kaizo.

Câu chuyện

Sản xuất

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.