FANDOM


Mùa 1, Tập 2, hay còn gọi tên là Adu Du tấn công là tập thứ hai của Mùa 1 cũng như là cả bộ phim. Nó lên song TV3 của Malaysia vào ngày 20/3/2011.

Câu chuyện

Sản xuất

Hình ảnh

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.