FANDOM


BoBoiBoy xuất hiện là tập đầu tiên trong loạt BoBoiBoy. Nó lên sóng ngày 13/3/2011 trên TV3 và 18/6/2011 trên Disney Channel Asia.

BoBoiBoy đến đảo Pulau Rintis trong dịp nghỉ hè và ở với Tok Aba cùng với các bạn mới Ying, YayaGopal.

Câu chuyện

Các nhân vật

Trái Đất

Ngoài hành tinh

  • Adu Du
  • Probe

Khác

  • Tok Aba
  • Ochobot

Video

BoBoiBoy (English) S1E1 The Rise of BoBoiBoy

BoBoiBoy (English) S1E1 The Rise of BoBoiBoy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.