FANDOM


Bora Ra - kẻ đứng đầu của Tengkotak, là nhân vật xuất hiện trong BoBoiBoy: The Movie.

Lịch sử

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.