BoBoiBoy Wiki
Advertisement
BoBoiBoy Wiki

Bora Ra - kẻ đứng đầu của Tengkotak, là nhân vật xuất hiện trong BoBoiBoy: The Movie.

Lịch sử