FANDOM


BoBoiBoy Lá (BoBoiBoy Daun) là một trong các hình thức của BoBoiBoy. Cậu không xuất hiện trong serie đầu tiên cùng tên. Xuất hiện lần đầu ở BoBoiBoy Galaxy Tập 5.

Câu chuyện

Bản gốc

Cậu không xuất hiên trong loạt serie gốc

BoBoiBoy: The Movie

Cậu xuất hiện dưới dạng BoBoiBoy Cây gai nhờ sức mạnh nâng cấp của Ochobot.

BoBoiBoy Galaxy

Xuất hiện ở tập 5 với bộ dạng mới hơn và thân hình cao hơn. Đồng thời, cũng có một cái áo và mũ màu xanh lục, mũ đội lệch về phía sau. Cậu kích hoạt sức mạnh này khi còn ở hành tinh Gurunda và chính thức sử dụng được nó trong tập 5.

Sản xuất

Hình ảnh

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.