BoBoiBoy Wiki
Advertisement
Những Quả cầu năng lượng là những con robot công nghệ cao, chứa nhiều năng lượng phức tạp. Thèm muốn bởi nhiều người, những con robot này đã trôn rất kĩ ở các hành tinh trên khắp thiên hà. Từng con robot một bị bắt cóc bởi những thế lực xấu xa. Và bây giờ, năng lượng của chúng được sử dụng để reo rắc sự tàn phá và hủy diệt trên khắp vũ trụ. Đây là bộ phim truyền hình nói về một siêu anh hùng của Trái Đất...BoBoiBoy...với nhiệm vụ giải cứu các Quả cầu năng lượng và bảo vệ thiên hà của chúng ta.

CiciKo


Các tập[]

Mùa 1[]

Tập

Ngày lên sóng

Tập 1 Ngày 10/11/2016 [(YouTube) (phần 1)]

Ngày 25/11/2016 [(TV3) (Cả tập)] [(YouTube) (Phần 2)

Ngày 20/12/2016 (TVB Pearl)

Tập 2 Ngày 2/12/2016 [(YouTube) (phần 1)] [(TV3) (Cả tập)]

Ngày 9/12/2016 [(YouTube) (phần 2)]

Ngày 27/12/2016 (TVB Pearl)

Tập 3 Ngày 9/12/2016 (TV3)

Ngày 16/12/2016 (YouTube) Ngày 3/12/2016 (TVB Pearl)

Tập 4 Ngày 16/12/2016 (TV3)

Ngày 16/2/2017 (YouTube) Ngày 13/3/2017 (TVB Pearl)

Tập 5 Ngày 23/12/2016 (TV3/YouTube)

Ngày 20/3/2017 (TVB Pearl)

Tập 6 Ngày 30/12/2016 (TV3/YouTube)

Ngày 27/3/2017 (TVB Pearl)

Tập 7 Ngày 17/3/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 1/4/2017 (TVB Pearl)

Tập 8 Ngày 24/3/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 8/4/2017 (TVB Pearl)

Tập 9 Ngày 26/5/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 3/6/2017 (TVB Pearl)

Tập 10 Ngày 1/6/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 10/6/2017 (TVB Pearl)

Tập 11 Ngày 8/6/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 17/6/2017 (TVB Pearl)

Tập 12 Ngày 15/6/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 24/6/2017 (TVB Pearl)

Tập 13 Ngày 22/6/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 1/7/2017 (TVB Pearl)

Mùa 2[]

Tập

Ngày lên sóng

Tập 1 Ngày 1/12/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 6/1/2018 (TVB Pearl)

Tập 2 Ngày 8/12/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 13/1/2018 (TVB Pearl)

Tập 3 Ngày 15/12/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 20/1/2018 (TVB Pearl)

Tập 4 Ngày 22/12/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 27/1/2018 (TVB Pearl)

Tập 5 Ngày 29/12/2017 (TV3/YouTube)

Ngày 3/2/2018 (TVB Pearl)

Mùa 3[]

Tập

Ngày lên sóng

Tập 1 Ngày 18/5/2018 (TV3/YouTube)

Ngày 2/6/2018 (TVB Pearl)

Tập 2 Ngày 25/5/2018 (TV3/YouTube)

Ngày 9/6/2018 (TVB Pearl)

Tập 3 Ngày 1/6/2018 (TV3/YouTube)

Ngày 16/6/2018 (TVB Pearl)

Tập 4 Ngày 8/6/2018 (TV3/YouTube)

Ngày 23/6/2018 (TVB Pearl)

Tập mùa cuối Ngày 15/6/2018 (TV3/YouTube)

Ngày 30/6/2018 (TVB Pearl)

Các nhân vật[]

Các anh hùng[]

Nhóm BoBoiBoy[]

BoBoiBoy[]
TAPOPS[]
Nhóm Quả cầu Năng lượng[]
 • Klamkabot (Chỉ có ở phần giới thiệu về nhóm)
 • Ochobot
 • MotoBot
 • BellBot
 • HookaBot
 • CardBot
 • MagnetBot
 • MelonBot
 • InviBot
 • TrophyBot

Nhóm ngoài hành tinh[]

Thuộc TAPOPS và bán TAPOPS[]

Không thuộc TAPOPS[]

 • Adu Du
 • Probe
 • Space Priates
 • Máy tính của Adu Du
  • Thuyền trưởng Separo
  • Các robot Minion
 • Jo Ker Tu
 • Vargoba

Nhóm người thân của BoBoiBoy[]

Hình ảnh[]

Video[]

Sản xuất[]

Liên kết ngoài[]

Advertisement