FANDOM


BoBoiBoy Cuồng phong (BoBoiBoy Taufan) là bản nâng cấp của BoBoiBoy Gió.

Câu chuyện

Boboiboy Cuồng Phong (Boboiboy Taufan),là dạng nâng cấp từ Boboiboy Gió trong phim Boboiboy (Mùa 1 Tập 11).

Sau khi ăn xong bánh của Yaya làm có chứa chất cảm xúc Y của Adudu, Boboiboy gió đã biến hóa thành Boboiboy Cuồng phong.

Các vũ khí

  • Cầu Cuồng phong
  • Bão cát (kết hợp từ Boboiboy Địa Chấn)
  • Quả cầu năng lượng.
  • Phi tiêu gió.
  • Lốc xoáy (Boboiboy: The movie).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.