FANDOM


BoBoiBoy Cây gai (BoBoiBoy Thorn) là hình thức nâng cấp của BoBoiBoy Lá.

Câu chuyện

BoBoiBoy: The Movie

Cậu xuất hiện từ sự nâng cấp sức mạnh của Ochobot.

BoBoiBoy Galaxy

Cậu sẽ trở lại trong Galaxy.

Sản xuất

Hình ảnh

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.