FANDOM


BoBoiBoy Băng giá (BoBoiBoy Ais) là một hình thức nâng cấp sức mạnh của BoBoiBoy Nước. Cậu xuất hiện trong BoBoiBoy: The Movie và sẽ quay lại trong Galaxy.

Câu chuyện

Tính cách, ngoại hình

Hình ảnh

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.