FANDOM


BoBoiBoy Động đất (BoBoiBoy Gempa) là một hình thức nâng cấp của BoBoiBoy. Câu xuất hiện lần đầu trong Mùa 1, Tập 13 của series BoBoiBoy.

Câu chuyện

Mùa 1

Cậu đã cùng BoBoiBoy Bão sấm cùng BoBoiBoy Cuồng phong kết hợp sức mạnh để đánh bại robot Mukalakus của Adu Du.

Mùa 2

BoBoiBoy Du hành Vũ trụ

Cậu sẽ quay lại trong Galaxy.

Các kĩ năng cơ bản

  • Người Đất (Golem Tanar)

Sản xuất

Hình ảnh

Video

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.