BoBoiBoy Wiki
Advertisement

BoBoiBoy Động đất (BoBoiBoy Gempa) là một hình thức nâng cấp của BoBoiBoy. Câu xuất hiện lần đầu trong Mùa 1, Tập 13 của series BoBoiBoy.

Câu chuyện[]

Mùa 1[]

Cậu đã cùng BoBoiBoy Bão sấm cùng BoBoiBoy Cuồng phong kết hợp sức mạnh để đánh bại robot Mukalakus của Adu Du.

Mùa 2[]

BoBoiBoy Du hành Vũ trụ[]

Cậu sẽ quay lại trong Galaxy.

Các kĩ năng cơ bản[]

  • Người Đất (Golem Tanar)

Sản xuất[]

Hình ảnh[]

Video[]

Advertisement