FANDOM


BoBoiBoy Đất (Tiếng Mã Lai: BoBoiBoy Tanah) là một trong ba hình thức cơ bản của BoBoiBoy. Xuất hiện lần đầu vào Mùa 1. Tập 2.

Câu chuyện

Sự xuất hiện

Ngoại hình

Tính cách

Vũ khí

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.