BoBoiBoy Wiki
Advertisement

BoBoiBoy, Anh hùng của chúng ta (Tiếng Mã Lai: BoBoiBoy, Superhero Kita; Tiếng Anh: BoBoiBoy, Our Superhero) là bài hát mở đầu mỗi tập của loạt tập phim BoBoiBoy.

Lời gốc[]

Tiếng Mã Lai[]

Nhạc nền[]

Cả bài[]

Sesuatu masa keadaan dunia
Penuh bahaya ancaman dari musuh-musuh Bumi
Selamatkanlah kita
Hero yang ada, hero manusia

Penyelamat Bumi
Penyelamat Bumi

Alien datang menakluki Bumi
Demi koko yang dicari-cari
Mereka 'kan tiba tak lama lagi
Apa mungkin terjadi?

Jadi kita perlukan penyelamat Bumi

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

BoBoiBoy selamatkanlah kita
Dari segala ancaman dunia
Ying, Yaya, dan Gopal
Rakan kita semua

Berani dan gagah
Berani dan gagah

Penyelamat manusia! Yeah!

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Ying!
Yaya!
Gopal!

Dan superhero kita...

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Tiếng Anh[]

Nhạc nền[]

Cả bài[]

From the farthest reaches of outer space
Lies an evil plan they are racing across the universe
For an energy source
Heroes of the world, heroes all unite

They defend the Earth
They defend the Earth

Aliens invading Earth for cocoa beans
Prized throughout the galaxy
They're coming soon, they're coming fast
I don't know if we can last

So we all need a saviour to defend our planet Earth

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Ying!
Yaya!
Gopal!

And our hero...

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Lời tiêng Việt[]

Nhạc nền[]

Cả bài[]

Từ một đâu đó xa xôi ngoài không gian
Lũ người ngoài hành tinh đang có kế hoạch độc chiếm Vũ trụ
Đối với nguồn tài nguyên quý giá
Anh hùng của thế giới, anh hùng đoàn kết

Họ bảo vệ Trái Đất
Họ bảo vệ Trái Đất

Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất bằng hạt ca cao
Thưởng đi xuyên qua thiên hà
Họ sẽ đến sớm, họ sẽ nhanh chóng
Tôi không biết liệu chúng ta có thể kéo dài

Vì vậy, tất cả chúng ta cần một vị cứu tinh để bảo vệ Trái Đất

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

BoBoiBoy sẽ đến và cứu tất cả chúng ta
Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, hành tinh của chúng ta sẽ rơi
Ying, Yaya và Gopal
Họ sẽ chiến đấu với cái xấu

Sức mạnh và lòng dũng cảm là trách nhiệm của chúng ta
Sức mạnh và lòng dũng cảm là trách nhiệm của chúng ta

Người cứu tinh của vũ trụ! Vâng!

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Ying!
Yaya!
Gopal!

Và anh hùng của chúng ta ...

BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!
BoBoiBoy!

Sản xuất[]

Video[]

Advertisement